Projekta ietekme uz ekosistēmu kvalitāti


PROJEKTA IETEKME UZ EKOSISTĒMU KVALITĀTI

 

Projekta ietekme uz ekosistēmu kvalitāti tiek novērtēta veicot monitoringu. Monitoringa mērķis ir identificēt projekta ietekmi uz dažādām ekosistēmas funkcijām un identificēt izmaiņas ekosistēmas apgādes, regulācijas un kultūras pakalpojumu nodrošinājumā pilotteritorijās, kas var būt ietekmētas no projekta tiešajām vai netiešajām darbībām.

 

 

 

Monitoringa 2.ziņojums (projekta ieviešanas periods 01.06.2014.-31.03.2020.)

Projekta rīcību ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti monitoringa 2.ziņojums

1.pielikums. Prototipa – Dabas dizaina parka ģenerālplāns M1:1000

2.pielikums. Apmeklētāju skaitītāju datu pārskati

3.pielikums. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma matrica

4.pielikums. Bioloģiskās daudzveidības novērtējuma ziņojums Saulkrastu pilotteritorijai (2016. gads)

5.pielikums. Bioloģiskās daudzveidības novērtējuma ziņojums Jaunķemeru pilotteritorijai (2016. gads)

6.pielikums. Inčupes gultnes stāvokļa izmaiņas – fotofiksācija

7.pielikums. Jūras krasta procesu (erozijas un akumulācijas) novērtējums Saulkrastu pilotteritorijā 2017. gadā

8.pielikums. Jūras krasta procesu (erozijas un akumulācijas) novērtējums Saulkrastu pilotteritorijā 2019. gadā

 

Monitoringa 1.ziņojums (projekta ieviešanas periods 01.06.2014.-10.10.2016.)

Projekta rīcību ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti monitoringa 1.ziņojums

1.pielikums. Prototipa – Dabas dizaina parka ģenerālplāns M1:1000

2.pielikums. Prototipa – Dabas dizaina parka fotofiksācijas vietas un uzņemtie fotoattēli pirms un pēc Prototipa elementu izbūves

3.pielikums. Saulkrastu pilotteritorijas arhitektoniski – telpiskās rekomendācijas M1:5000

4.pielikums. Priekškāpas fotofiksācijas parauglaukuma stāvoklis 2016.gada jūlijā

5.pielikums. Apmeklētāju skaitītāju datu pārskati

6.pielikums. Saulkrastu pilotteritorijas ekosistēmu kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas konceptuālais ietvars. III sējums “Ieteikumi un priekšlikumi bioloģisko vērtību saglabāšanai”

6.1.pielikums. Saulkrastu pilotteritorijas biotopu kartējums M1:5000

7.pielikums. Biotopu kvalitāte Jaunķemeru pilotteritorijā

8.pielikums. Jūras krasta procesu (erozijas un akumulācijas) novērtējums Saulkrastu pilotteritorijā 2016. gadā

9.pielikums. Precizētā Projekta monitoringa vadlīniju 1.pielikuma “Projekta rīcību ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti monitoringa ieviešanas plāns” redakcija

Pasākumu kalendārs

     Oktobris 2021     
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031