Aktivitātes


A. SAGATAVOŠANĀS AKTIVITĀTES AKTIVITĀTES STATUSS
A1 Pašnovērtējums, ieinteresēto pušu apzināšana un darba plāna izstrāde

  Pabeigts

A2 Iepirkumu procedūru ieviešana (Saulkrastu novada pašvaldības iepirkumu procedūras)   Pabeigts
A3 Komunikācijas stratēģijas izstrāde   Pabeigts
A4 Projekta ietekmes monitoringa vadlīniju izstrāde   Pabeigts
A5 Ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšana   Pabeigts


B. IEVIEŠANAS AKTIVITĀTES

 
B1 Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums projekta pilotteritorijās   Pabeigts
B2 Projekta pilotteritoriju attīstības scenāriju izstrāde un ekonomiskais novērtējums   Pabeigts
B3 Scenāriju novērtējuma rezultātu iekļaušana pašvaldības teritoriju plānošanas
dokumentos un dabas aizsardzības plānos
  Pabeigts

B4 Riska novēršana aizsardzības statusa un ekosistēmu vērtības saglabāšanai
(Dabas dizaina parka izveide Saulkrastos)

  Pabeigts
B5 Stratēģisko rekomendāciju izstrāde Latvijai   Pabeigts


C. PROJEKTA AKTIVITĀŠU IETEKMES MONITORINGS

 
C1 Projekta aktivitāšu ietekmes monitorings   Pabeigts
C2 Projekta aktivitāšu sociāli ekonomiskās ietekmes monitorings   Pabeigts


D. KOMUNIKĀCIJAS AKTIVITĀTES

 
D1 Mājas lapa   Pabeigts 
D2 Informatīvie un izglītojošie materiāli (bukleti, brošūras, ziņu lapas, īsfilmas,
vides izglītības materiāli, publikācijas)
  Pabeigts
D3 Informatīvie un izglītojošie pasākumi (semināri, talkas, pasākumi augstskolām,
skolām, vides izglītības pasākumi)
  Pabeigts
D4 Pieredzes apmaiņa   Pabeigts
D5 Layman's ziņojums   Pabeigts

 
E. PROJEKTA VADĪBA

 
E1 Projekta vadība   Pabeigts
E2 Audits   Pabeigts
E3 After-Life plāns   Pabeigts

 

Pasākumu kalendārs

     Oktobris 2021     
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031