Aktivitātes


A. SAGATAVOŠANĀS AKTIVITĀTES AKTIVITĀTES STATUSS
A1 Pašnovērtējums, ieinteresēto pušu apzināšana un darba plāna izstrāde

Pabeigts

A2 Iepirkumu procedūru ieviešana (Saulkrastu novada pašvaldības iepirkumu procedūras)  Pabeigts
A3 Komunikācijas stratēģijas izstrāde Pabeigts
A4 Projekta ietekmes monitoringa vadlīniju izstrāde Pabeigts
A5 Ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšana Pabeigts


B. IEVIEŠANAS AKTIVITĀTES

 
B1 Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums projekta pilotteritorijās Pabeigts
B2 Projekta pilotteritoriju attīstības scenāriju izstrāde un ekonomiskais novērtējums   Pabeigts
B3 Scenāriju novērtējuma rezultātu iekļaušana pašvaldības teritoriju plānošanas
dokumentos un dabas aizsardzības plānos
  Pabeigts

B4 Riska novēršana aizsardzības statusa un ekosistēmu vērtības saglabāšanai
(Dabas dizaina parka izveide Saulkrastos)

  Pabeigts
B5 Stratēģisko rekomendāciju izstrāde Latvijai   Pabeigts


C. PROJEKTA AKTIVITĀŠU IETEKMES MONITORINGS

 
C1 Projekta aktivitāšu ietekmes monitorings  Pabeigts
C2 Projekta aktivitāšu sociāli ekonomiskās ietekmes monitorings   Pabeigts


D. KOMUNIKĀCIJAS AKTIVITĀTES

 
D1 Mājas lapa  Pabeigts
D2 Informatīvie un izglītojošie materiāli (bukleti, brošūras, ziņu lapas, īsfilmas,
vides izglītības materiāli, publikācijas)
  Pabeigts
D3 Informatīvie un izglītojošie pasākumi (semināri, talkas, pasākumi augstskolām,
skolām, vides izglītības pasākumi)
  Pabeigts
D4 Pieredzes apmaiņa   Pabeigts
D5 Layman's ziņojums   Pabeigts

 
E. PROJEKTA VADĪBA

 
E1 Projekta vadība   Turpinās
E2 Audits   Turpinās
E3 After-Life plāns   Turpinās

 

Pasākumu kalendārs

     Jūnijs 2020     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930