Semināri


Projekta ieviešanas laikā tiek organizēti semināri, kas papildina dažādu mērķauditoriju zināšanas par ekosistēmu pakalpojumiem un informē par jaunākajām aktivitātēm projekta ietvaros. 

Kā semināru lektori tiek pieaicināti kompetenti vides, teritoriju plānošanas un citu nozaru pārstāvji. Semināru laikā arī tiek attīstītas diskusijas, kas risina aktuālus ekosistēmu pakalpojumu tematiku skarošus jautājumus.

Kopumā projekta laikā organizēti  6 izglītojoši semināri. Materiālus no semināriem skatiet zemāk.

 

 

 

Projekta 6.seminārs un 3.diskusiju forums "Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana lēmumu pieņemšanā" 26.04.2019. Rīga, Latvijas Universitātes Dabas māja

Dienas kārtība

Preses relīze

Prezentācijas Foto galerija
Projekta 5. seminārs un 2. diskusiju forums "Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā" 27.10.2017.
Rīga, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28

Dienaskārtība

Preses relīze

Prezentācijas Foto galerija
Projekta 4. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana - jauna pieeja teritoriju plānošanā"

07.12.2016.
Rīga, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28

Dienaskārtība

Preses relīze
Prezentācijas Foto galerija

Projekta 3. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana: metodes un prakses"

05.04.2016.
Rīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   

Dienaskārtība

Preses relīze

Prezentācijas

Foto galerija
Projekta 2. seminārs "Dabas sniegtie pakalpojumi: to nozīme un novērtēšana" 

25.08.2015.
Saulkrasti, kultūras nams "Zvejniekciems"

Dienaskārtība

Preses relīze
Prezentācijas Foto galerija

Projekta 1. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju pārvaldībā"              
26.02.2015.
Ķemeri, "Meža māja"
Dienaskārtība 

Preses relīze 

Prezentācijas

Foto galerija

 

 

 

Projekta 6.seminārs un 3.diskusiju forums "Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana lēmumu pieņemšanā"

A. Peršēvica Rekomendācijas ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai teritoriju plānošanā

I. Hoņavko Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana Saulkrastu novada attīstībai un dabas aizsardzības plānu izstrādē

I. Vinogradovs Viva Grass rīka izmantošana zaļā tīkla plānošanā: Igaunijas piemērs

I. Vinogradovs Viva Grass rīka izmantošana dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekošanas plānošanā: Lietuvas piemērs

J. Pētersons Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums kā salīdzinošā vērtība, pieņemot lēmumu par turpmāku izstrādātu kūdras lauku izmantošanu

S. Strāķe Ekosistēmas pakalpojumi un komunikācijas atbalsta rīks jūras telpiskajā plānošanā

Z. Lībiete Nodrošinošie un kultūras pakalpojumi Latvijas mežu ekosistēmās

A. Ruskule Ekosistēmas pakalpojumu pieeja ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā

 

 

 

Projekta 5. seminārs un 2. diskusiju forums "Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā" A.Peršēvica "Attīstības scenāriju izvērtēšanas iespējas, balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu"
I.Hoņavko "Projekta ietekmes monitorings, ekosistēmu pakalpojumu izmantošana"
S.Zāģēre "Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ilgtspējīgai pārvaldībai"
J.Pētersons "Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Dabas liegumam “Laugas purvs”
Z.Lībiete "Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem – pētījuma aktualitātes 2017. gadā"
I.Vinogradovs "Zālāju ekosistēmu pakalpojumu kopas un to kartēšana"
A.Ruskule "Iedzīvotāju iesaiste zālāju ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un vērtēšanā"
S.Strāķe "Jaunas pieejas jūras ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā"
K.Veidemane "Eiropas sadarbības platformu un projektu aktualitātes: ESMERALDA, OPPLA, EPS, IPBES"

 

 

 

Projekta 4. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana - jauna pieeja teritoriju plānošanā"
I.Hoņavko "Projekta "LIFE EcosystemServices" mērķi, uzdevumi, rezultāti, jaunumi"
I.Hoņavko "Ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšana un biofizikālā vērtēšana projekta pilotteritorijās Jaunķemeros un Saulkrastos"
I.Rukšāne E.Zavadska "Risinājumi teritorijas attīstības un dabas aizsardzības sabalansēšanai. Saulkrastu Baltās kāpas piemērs"
Par Saulkrastu pilotteritorijas attīstības koncepciju plašāk
I.Aigare, D.Granta, I.Belasova "Dabas komponente teritoriju plānošanas procesā"
I.Jekale "Izaicinājumi teritorijas attīstības plānu izstrādē. Praktiski piemēri"
I.Arhipova "Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana"
S.Zāģere "Ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas nepieciešamība"

 

 

 

Projekta 3. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana: metodes un prakses"
I.Hoņavko "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti"
A.Ruskule  "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros izmantotā ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un kartēšanas pieeja"
N.Belmane "Ekosistēmu pakalpojumu indikatoru izstrādes rezultāti projektā "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi"
E.Konstantinova "Aktualitātes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē. Pasaules un Eiropas piemēri (case study)"
L.Brūniņa "Dabas aizsardzības pasākumu sociāli-ekonomiskie aspekti: metodikas un prakse"
L.Ābele "Ekosistēmu pakalpojumi: ekotehnoloģiskā perspektīva"
I.Druva-Druvaskalne "Vai visu iespējams novērtēt?"
I.Hoņavko "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" aptaujas rezultātu atspoguļojums"

 

 

 

Projekta 2. seminārs "Dabas sniegtie pakalpojumi: to nozīme un novērtēšana"
A.Širovs. "Ekosistēmas un to sniegti pakalpojumi"
K.Detkova. "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti"
E.Biseniece "Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu savstarpējā saistība"
J.Lapinskis "Piekrastes ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas ģeoloģiskie aspekti"
J.Bāra "Latvijas sabiedrības viedoklis par ekosistēmu pakalpojumiem un to izmantošanas veidi"
A.Klepers "Tūrisms un atpūta Baltijas jūras piekrastē kultūras ekosistēmu pakalpojumu kontekstā"
L.Brūniņa "Aktuālās tendences ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē"

 

 

 

Projekta 1. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju pārvaldībā"
S.Kordule. "Projekta "LIFE EcosistemServices" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti"
L. Brūniņa. "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas izstrāde un aprobācija projekta pilotteritorijās - Jaunķemeros un Saulkrastos"
A.Širovs. "Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi"
G. Gabrāne. "Īss ieskats Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes-politikas platformas (IPBES) sanāksmes rezultātos"

Pasākumu kalendārs

     Jūnijs 2024     
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.