Dabas aizsardzības plāniem


Rekomendācijas ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai, izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus (turpmāk – Rekomendācijas) izstrādātas, balstoties uz projekta ieviešanas rezultātiem Jaunķemeros un Saulkrastos, kur atrodas projekta ieviešanas teritorijas jeb pilotteritorijas.

Sadarbojoties ar Latvijas Dabas fondu un Eiropas Komisijas LIFE programmas projektu “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900), papildus ir veikts ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma novērtējums dabas parka “Piejūra” daļai Saulkrastu novadā. Projekta darbība aptver daļu no Latvijas piekrastei raksturīgajām mežu un kāpu ekosistēmām, un apbūves teritorijām.

Rekomendāciju mērķis ir sniegt priekšlikumus dabas aizsardzības plānu izstrādei, kur aizsardzības mērķu noteikšanā un pasākumu plānošanā tiek ņemts vērā ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu šodienas un nākotnes nodrošinājums teritorijā.

Rekomendācijas un atbilstoši tām sagatavotie dabas aizsardzības plāni dabas parkam “Piejūra” un Ķemeru nacionālajam parkam ir praktisks piemērs kā ekosistēmu pakalpojumu pieeju izmantot dabas aizsardzības plānošanā.

REKOMENDĀCIJAS EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU PIEEJAS IZMANTOŠANAI, IZSTRĀDĀJOT ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNUS Dabas parka “Piejūra” un Ķemeru nacionālā parka piemērs

PIELIKUMI

1a Projekta LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” pilotteritorija Jaunķemeros, tās raksturojums

1b Projekta LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” pilotteritorija Saulkrastos, tās raksturojums

1c Projekta LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” izpētes teritorija Dabas parkā “Piejūra”, tās raksturojums

2a Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla novērtējuma matrica Jaunķemeru pilotteritorijai (esošā situācija)

2b Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla novērtējuma matrica Saulkrastu pilotteritorijai (pirms dabas dizaina parka “Baltā kāpa – Saulkrasti” izveides)

2c Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla novērtējuma matrica izpētes teritorijai Dabas parkā “Piejūra” (esošā situācija)

3a Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums Jaunķemeru pilotteritorijai

3b Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums Saulkrastu pilotteritorijai

3c Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums izpētes teritorijai Dabas parkā “Piejūra”

Pasākumu kalendārs

     Oktobris 2021     
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031