Pasākumi pašvaldībām un NVO


Ekosistēmu pakalpojumu apzināšana, novērtēšana un novērtējuma rezultātu izmantošana Latvijā vēl ir jauns instruments teritoriju plānošanā. To var izmantot, lai palīdzētu apkopot zināšanas par plānojamo teritoriju un tās vērtībām, kā arī veicinātu diskusiju par plānošanas priekšlikuma ieguvumiem vai trūkumiem. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums dod iespēju izsvērt plusus un mīnusus iecerētajam attīstības virzienam gan no vides, gan sociālās un ekonomiskās prizmas. Tādēļ projekta komanda sadarbojas ar teritoriju plānotājiem un sabiedriskajām organizācijām, dalās un apmainās ar zināšanām, pieredzi un meklē Latvijai vispiemērotākos risinājumus sekmīgai ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma izmantošanai praktiskajā plānošanas procesā.

Izglītojošs pasākums "Ekosistēmu pakalpojumi, to novērtēšana un novērtējuma izmantošana plānošanā" telpiskās attīstības plānotājiem, ietekmes uz vidi novērtējuma veicējiem, attīstības dokumentu izstrādātājiem

11.03.2020.

Engures novadā

Dienas kārtība

Prezentācijas

Foto galerija

Izglītojošs pasākums "Ekosistēmu pakalpojumi, to novērtēšana un novērtējuma izmantošana plānošanā" telpiskās attīstības plānotājiem, ietekmes uz vidi novērtējuma veicējiem, attīstības dokumentu izstrādātājiem

04.03.2020.

Amatas novadā

Dienas kārtība

Prezentācijas

Foto galerija

Izglītojošs pasākums "Ekosistēmu pakalpojumi, to novērtēšana un novērtējuma izmantošana plānošanā" telpiskās attīstības plānotājiem, ietekmes uz vidi novērtējuma veicējiem, attīstības dokumentu izstrādātājiem

26.02.2020.

Salaspilī

Dienas kārtība

Prezentācijas

Foto galerija

Izglītojošs pasākums "Dabas aizsardzības plānu izstrāde - praktiski ieteikumi, kā izmantot ekosistēmu pakalpojumus un to novērtējumu, plānojot ĪADT, sugu un biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu" dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem

11.02.2020.

Siguldā

Dienas kārtība

Prezentācijas

Foto galerija

Izglītojošs pasākums "Ekosistēmu pakalpojumi, to novērtēšana un novērtējuma izmantošana plānošanā" telpiskās attīstības plānotājiem, ietekmes uz vidi novērtējuma veicējiem, attīstības dokumentu izstrādātājiem

06.02.2020.

Rīgā

Dienas kārtība

Informācija

Prezentācijas

Foto galerija

Dalība ar prezentāciju "Rekomendācijas ekositēmu pakalpojumu
pieejas īstenošanai plānošanas procesā" Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem

15.05.2019.

Vārvē

Dienas kārtība

Informācija (6.lpp.)

Prezentācija

Foto galerija

Dalība ar prezentāciju "Rekomendācijas ekositēmu pakalpojumu
pieejas īstenošanai plānošanas procesā" Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānotāju konsultatīvajā darba grupā

05.04.2019.

Saulkrastos

Dienas kārtība

Informācija

Prezentācija

Foto galerija

Dalība Saulkrastu uzņēmēju biedrības sapulcē ar prezentāciju - Zaļās uzņēmējdarbības iedzīvināšana Saulkrastu novadā, Saulkrastu novada Attīstības programmas grozījumu izstrāde

15.03.2019.

Saulkrasti

Informācija Prezentācija
Izglītojošs pasākumsEkosistēmu pakalpojumi un to vērtēšana – Latvijas pieredzeLatgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem – teritoriju attīstības plānotājiem 23.02.2018. Rēzeknē

Dienas kārtība

Informācija

Dalība Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvajā padomē

28.10.2016.

Saulkrastos

Informācija Foto galerija

 

 

 

Izglītojošs pasākums "Ekosistēmu pakalpojumi un to vērtēšana – Latvijas pieredze" Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem – teritoriju attīstības plānotājiem

A.Širovs  Kas ir ekosistēmas un ekosistēmu pakalpojumi? Kā un kāpēc tie novērtējami?

I.Hoņavko  Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti

I.Hoņavko  Latvijas pieredze ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un novērtēšanā

A.Peršēvica  Latvijas pieredze ekosistēmu pakalpojumu sociālekonomiskajā novērtēšanā

E.Konstantinova  Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ilgtspējīgai teritoriju pārvaldībai un plānošanai, ārvalstu prakses un Saulkrastu novada piemērs

G.Akmentiņš  Dabas aizsardzības plānu integrēšana pašvaldību teritoriju plānojumos un vietējo pašvaldību iesaistīšana un sadarbība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā

 

 

 

PREZENTĀCIJAS - izglītojošo pasākumu cikls attīstības plānotājiem (2020.gada februāris - marts)

Kas ir ekosistēmu pakalpojumi, ekosistēmu pakalpojumu pieeja, tās attīstība un normatīvais ietvars Inga Hoņavko, Dabas aizsardzības pārvalde

Ekosistēmu stāvokļa novērtēšana, ekosistēmu pakalpojumu identificēšana un nodrošinājuma kartēšana Inga Hoņavko, Dabas aizsardzības pārvalde

Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības noteikšana. Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana, vērtējot aizsargājamo dabas teritoriju sociālekonomisko vērtību Aija Peršēvica, biedrība Baltijas krasti

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ilgtspējīgai teritoriju pārvaldībai un plānošanai, ārvalstu prakses un projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi pieredze, izstrādājot rekomendācijas dabas aizsardzības un teritoriju attī stības plānošanas dokumentiem Inga Hoņavko, Dabas aizsardzības pārvalde

Ietvars un soļi ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanas procesā – pieejamie atbalsta rīki. Vispārējs ieskats LIFE Ekosistēmu pakalpojumi izstrādātās Rīkkopas ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā uzbūvē un darbības principos Aija Peršēvica, biedrība Baltijas krasti

Praktiskais darbs ar LIFE Ekosistēmu pakalpojumi izstrādāto Rīkkopu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā

Kā novērtēt aizsargājamo dabas teritoriju kā vienotu dabas aizsardzības vērtību un izvērtēt faktorus, kas to ietekmē? Kā plānot aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus? Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore

Putnu eksperta darba plānošana dabas aizsardzības plānu izstrādē Sintija Martinsone, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa un plānojumu nodaļas vadošā eksperte

 

Rīkkopa ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā

Pasākumu kalendārs

     Jūlijs 2024     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.