Projekta sociālekonomiskā ietekme


PROJEKTA SOCIĀLI EKONOMISKĀ IETEKME

Monitoringa mērķis ir veikt projekta aktivitāšu sociāli ekonomiskās ietekmes izvērtējumu sekmīgai projekta īstenošanai, kā arī izvērtēt projekta aktivitāšu identificēto sociāli ekonomisko ietekmi, lai noteiktu, kā aktivitāšu īstenošana ir sekmējusi projekta mērķu sasniegšanu.

Projekta aktivitāšu sociālekonomiskās ietekmes novērtējums veikts divas reizes Projekta gaitā – 2016. gadā (1.monitoringa ziņojums) aktivitāšu īstenošanas vidus posmā un Projekta noslēgumā (2.monitoringa ziņojums) pēc paredzēto aktivitāšu ieviešanas. Noslēguma monitoringa ziņojumā apkopoti, analizēti un salīdzināti abu novērtējumu rezultātā iegūtie dati.
 

 

Monitoringa 2.ziņojums (projekta ieviešanas periods 01.06.2014.-31.03.2020.)

Projekta sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa 2.ziņojums

1.pielikums. Skolēnu anketa (2016)

2.pielikums. Skolēnu anketa (2018)

3.pielikums. Uzņēmēju anketa

4.pielikums. Vides dizaina objektu anketa

 

Monitoringa 1. ziņojumā, atbilstoši izstrādātajām monitoringa vadlīnijām, ir iekļauta apkopoto datu analīze:

  • objekta apmeklētāju plūsmas apjoma izmaiņas;
  • tūrisma objekta popularitāte – neklātienes monitorings;
  •  tūrisma objekta popularitāte – klātienes monitorings;
  • Prototipa izveidošanas devums reģionālajai ekonomikai;
  • reģionālo ekonomisko rādītāju (RER) izvēles monitorings.

Vēl bez šiem augstāk minētajiem indikatoriem 1. monitoringa ziņojumā ir iekļauta arī Saulkrastu novada un to iedzīvotāju sociāli ekonomiskā analīze.

Monitoringa 1.ziņojums (projekta ieviešanas periods 01.06.2014.-10.10.2016.)

Projekta sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa 1.ziņojums

1.pielikums. Skolēnu anketa

2.pielikums. Uzņēmēju anketa

3.pielikums. Vides dizaina objektu anketa

4.pielikums. Koriģētās sociāli ekonomiskā monitoringa vadlīnijas

Pasākumu kalendārs

     Janvāris 2022     
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31