Ietekmes monitoringa vadlīnijas


IETEKMES MONITORINGA VADLĪNIJAS (ZIP fails 2.66 MB)


Projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” ("LIFE Ekosistēmu pakalpojumi") ietekmes monitoringa vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi noteikt sistēmu, kā konstatēt, novērtēt un pastāvīgi uzraudzīt projekta ieviešanas progresu un projekta rīcību ietekmes, lai iegūtu savlaicīgu informāciju par projekta ieviešanas sekmēm attiecībā pret projektā izvirzītajiem mērķiem un savlaicīgi prognozētu iespējamos riskus un pieņemtu lēmumus to novēršanai. 

Projekta monitoringa vadlīnijas ietver projekta ieviešanas progresa uzraudzības monitoringu un projekta rīcību ietekmes monitoringu.

Projekta ieviešanas progresa uzraudzības monitorings tiek veikts saskaņā ar projekta darba plāna laika grafiku, tajā paredzamajiem nodevumiem un rīcību ieviešanas indikatoriem, lai novērtētu rīcību ieviešanas kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. Projekta rīcību ietekmes monitorings ietver ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti novērtējumu un sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu.

Monitoringa vadlīnijās norādīta katra monitoringa etapa izpildes vieta, atbildīgās personas, metodika, pēc kuras monitorings tiek veikts, uzskaitīti indikatori un sagaidāmie rezultāti, kā arī identificēti galvenie riski un izstrādāts detalizēts laika plāns.

Projekta ietekmes monitoringa vadlīnijas plānots pārskatīt un aktualizēt pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

Pasākumu kalendārs

     Janvāris 2020     
12345
6789101112
1314 1516171819
20212223242526
2728293031