Mērķi un uzdevumi


Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" galvenais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu sniegto pakalpojumu  novērtējumu balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas piekrastes politikas un plānošanas dokumentos, kā arī veidot sabiedrības vides apziņu par ekosistēmu pakalpojumiem un to novērtēšanas nozīmi.

 

Projekta galvenie uzdevumi

1. Pielāgot starptautisko pieredzi un praksi ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās novērtēšanas jomā Latvijas piekrastes situācijai un apstākļiem, izstrādājot skaidru un visaptverošu ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku.


2. Veikt izstrādātās ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodikas aprobēšanu divās izvēlētajās pilotteritorijās - Saulkrastos un Jaunķemeros.
 

3. Izstrādāt uz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas balstītas rekomendācijas pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos iesaistītajām piekrastes institūcijām, kas balstītas uz pastāvošo ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metožu inovatīvu integrāciju.
 

4. Ar komunikācijas aktivitāšu palīdzību popularizēt projektā izstrādāto ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku, informējot par ilgtermiņa ieguvumiem no videi draudzīgas un ekonomiski un sociāli atbildīgas lēmumu pieņemšanas.

Pasākumu kalendārs

     Jūnijs 2020     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930