JAUNUMI07.04.16 0 Teritoriju plānotājus informē par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu


2016.gada 5.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās norisinājās Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” 3.seminārs “Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana: metodes un prakses”, kas pulcināja teritoriju plānošanas speciālistus un citus interesentus.

Pasākumā tika prezentēti projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti, projekta ietvaros izmantotā ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un kartēšanas pieeja un ekosistēmu pakalpojumu indikatoru izstrāde. Tāpat tika apspriestas aktualitātes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē.

Seminārā uzstājās lektori no biedrības "Baltijas Vides Forums", biedrības “Baltijas krasti”, uzņēmuma SIA “Ardenis” un Vidzemes Augstskolas un Liepājas Augstskolas.

Pasākuma ietvaros tika prezentēta arī jaunizveidotā projekta īsfilma, kas skaidro ekosistēmu pakalpojumu pieejas būtību. Tā atspoguļo dabas sniegtos labumus un priekšrocības, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus, taču kas bieži mums ikdienā paliek nepamanīti.

Filma latviešu valodā
Filma ar angļu valodas subtitriem

Nākamais projekta seminārs paredzēts 2016. gada rudenī un tajā plānots detalizētāk skaidrot ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanu teritoriju plānošanas procesos.

PREZENTĀCIJAS

FOTO GALERIJA


Seminārs organizēts LIFE + programmas līdzfinansētā projekta nr. LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" jeb "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada pašvaldību. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonds.

Papildus informācija
Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi / LIFE EcosystemServices"  jeb LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē.

Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā. Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas piekrastes situācijai pielāgota metodika un interaktīvs rīks, kas ļaus sabalansēt piekrastes teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot situāciju, ka konkrētajā teritorijā notiek neefektīva un reģionam zaudējumus nesoša darbība. Projekta ietvaros izstrādātā metodika palīdzēs integrēt ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju Latvijas piekrastes pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu.
Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana – ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķināšana naudiskā/monetārā izteiksmē pēc noteiktas metodikas.

 Komentāri

Pievienot komentāru

Pasākumu kalendārs

     Augusts 2019     
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031