JAUNUMI02.11.17 0 Norisinājies seminārs un diskusiju forums


Š.g. 27. oktobrī Eiropas Savienības mājā norisinājās projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" seminārs un otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”, pulcējot teju 50 interesentus gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, kas aktīvi seko līdzi aktuālajām norisēm ekosistēmu pakalpojumu izpētē Latvijā.

"LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" projekts, kura būtība ir attīstīt ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pielietojumu, izstrādājot Latvijas piekrastes politikas plānošanas dokumentus, semināra laikā rādīja savu pieredzi kā izmantot ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu teritorijas attīstības scenāriju izvērtēšanai. Dažādu attīstības scenāriju izstrāde un izvērtējums ļauj rast līdzsvaru starp dabas funkcijām un cilvēku vajadzībām, kā arī palīdz skaidrot kompromisus, kurus nepieciešams pieņemt konkrētās teritorijas attīstības situācijās. Plašāk par projekta pilotteritoriju Saulkrastos un Jaunķemeros izstrādātajiem attīstības scenārijiem un to izvērtējuma rezultātiem lasāms šeit.

Būtiska "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" projekta daļa ir Dabas dizaina parka izveide Saulkrastos, kas arī ir viens no Saulkrastu pilsētas attīstības scenārijiem, proti, risinājums kā ļoti iecienītā atpūtas vietā pie Saulkrastu Baltās kāpas saglabāt tās dabas vērtības, kuras ir pamatā Baltās kāpas popularitātei un piesaista apmeklētāju tūkstošus. Projekta ietvaros veiktie novērojumi un izpētes darbi rāda, ka šāds risinājums ir pozitīvi ietekmējis ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu un ceļ kopējo vietas vērtību. Vairāk par projekta ietekmes novērtējuma rezultātiem skatīt šajā prezentācijā.

Turpinot 2017. gada sākumā aizsākto tradīciju pulcināt Latvijas pētniekus, vides un reģionālās attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar šīm nozarēm saistīto institūciju un organizāciju pārstāvjus, lai kopīgi diskutētu par ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma praktisku pielietojumu nozaru politikas īstenošanā, pasākuma otrajā daļā – forumā bija iespēja dzirdēt vairāku Latvijā notiekošu projektu pieredzi ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā, novērtēšanā un izmantošanā lēmumu pieņemšanai.

Te būtiski minēt projektu "LIFE REstore", kura ietvaros ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Laugas purvs”. Šis ir pirmais dabas aizsardzības plāns Latvijā, kurā izmantots ekosistēmu pakalpojumu novērtējums. Plašāk par plānu lasāms šeit.

Pētījumus par mežsaimniecības ietekmi uz meža un ar to saistīto ekosistēmu pakalpojumiem turpina arī Latvijas valsts mežzinātnes institūts “SILAVA”. Šobrīd pētniekiem vēl turpinās aktīva lauka darbu sezona un tiek iegūti arvien jauni dati, kas turpmāk ļaus precīzāk aprēķināt, piemēram, Latvijā iegūstamo sēņu un meža ogu apjomu dažādos mežos, kas ir viens no būtiskākajiem Latvijas mežu ne-koksnes “labumiem”. Plašāk par pētījumu lasāma šeit.

Savukārt Baltijas Vides forums, kas ir vieni no diskusiju foruma iniciatoriem un organizatoriem, dalījās projekta "LIFE Viva Grass" pieredzē kā iesaistīt vietējos iedzīvotājus zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanā. Cēsu novada un Madlienas pagasta iedzīvotājiem 2017. gada vasarā bija iespēja pašiem apzināt savas tuvākās apkārtnes zālāju ekosistēmu pakalpojumus, izvēlēties sev nozīmīgākos un vērtēt tos. Sabiedrības līdzdalība ir neatņemama ekosistēmu pakalpojumu kopējā novērtējumā, jo ļauj noteikt sabiedrībai nozīmīgākās ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas vietas, kā arī vietas, kur ir nepieciešams plānot apsaimniekošanas pasākumus esošo vērtību saglabāšanai. Vairāk par šo pieredzi prezentācijā.

Turpinot pilnveidot Latvijas ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas procesā iesaistīto speciālistu zināšanu bāzi, būtisku pienesumu šajā diskusiju forumā sniedza Latvijas Universitātes pētnieks Ivo Vinogradovs, rādot projekta "LIFE Viva Grass" risinājumus, kā korekti vērtēt savstarpēji konkurējošus vai sinerģiski saistītus ekosistēmu pakalpojumus. Vairāk šeit.

Secināms, ka ekosistēmu pakalpojumu temats Latvijā ir aktuāls, attīstās un veidojas sadarbības tīkls gan speciālistu, gan institūciju līmenī. Ir gūtas jaunas atziņas jau esošajos pētījumos un projektos, veidojas ar jomu saistītā terminoloģija un vienota izpratne speciālistu vidū, kas ļauj pilnvērtīgāk iesaistīties arī starptautiskās iniciatīvās, platformās un rādīt savus rezultātus starptautiskos pasākumos. Tāpat tiek uzsākti jauni izpētes darbi un pasākuma laikā varēja gūt ieskatu vienā no jaunākajiem projektiem, kas veltīts jūras un tās ekosistēmu pakalpojumu “gudrai” pārvaldībai - BASMATI “Baltic sea maritime spatial planning for sustainable ecosystem services”. Plašāka informācija par projektu lasāma šeit.

Aicinām turpināt sekot līdzi projektu  "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi", "LIFE Viva Grass" un "Esmeralda" jaunumiem!

PREZENTĀCIJAS

FOTO GALERIJA

Pasākumu organizēja LIFE+ programmas projekts „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” ("LIFE Ekosistēmu pakalpojumi", Nr. LIFE13 ENV/LV/000839) sadarbībā ar projektu „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” ("LIFE Viva Grass”, Nr. LIFE13 ENV/LT/000189) un Eiropas Savienības Horizonts 2020 izpētes un inovācijas programmas projektu “Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana kā atbalsts politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā” – "ESMERALDA".

Pasākuma norisi atbalstīja LIFE finanšu instruments un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.Komentāri

Pievienot komentāru

Pasākumu kalendārs

     Maijs 2021     
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31