Events for municipalities and NGOs


Identifying, evaluation and the use of evaluation results of ecosystem services in Latvia are still a new tool for spatial planning. It can be used for gathering knowledge about the planning area and it’s values and facilitates discussions on benefits and disadvantages of a planning proposal. 

An assessment of ecosystem services gives an opportunity to weigh the advantages and disadvantages of the intended development direction from both the environmental and the social and economic point of view.

Therefore the project team cooperates with planning practitioners and public organizations, shares and exchanges knowledge, experiences and searches for the most suitable solutions for Latvia in successfully use of the assessment of ecosystem services in the practical planning process.

Educational event "Ecosystem services, their assessment and use of assessment in planning" for planners and decision makers

11.03.2020.

Engures district

Agenda (LV)

Presentations (LV)

Photo gallery

Educational event "Ecosystem services, their assessment and use of assessment in planning" for planners and decision makers

04.03.2020.

Amatas district

Agenda (LV)

Presentations (LV)

Photo gallery

Educational event "Ecosystem services, their assessment and use of assessment in planning" for planners and decision makers

26.02.2020.

Salaspils

Agenda (LV)

Presentations (LV)

Photo gallery

Izglītojošs pasākums "Dabas aizsardzības plānu izstrāde - praktiski ieteikumi, kā izmantot ekosistēmu pakalpojumus un to novērtējumu, plānojot ĪADT, sugu un biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu" dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem

11.02.2020.

Sigulda

Agenda (LV)

Presentations (LV)

Photo gallery

Educational event "Ecosystem services, their assessment and use of assessment in planning" for planners and decision makers

06.02.2020.

Rīga

Agenda (LV)

Presentations (LV)

Photo gallery

Participation in Kurzeme Planning Region seminar

15.05.2019.

Vārve

Agenda (LV)

Information (page 6, LV)

Presentation (LV)

Photo gallery

Participation in Development Planning Consultative Working Group of Riga Planning Region

05.04.2019.

Saulkrasti

Agenda (LV)

Information (LV)

Presentation (LV)

Photo gallery

Participation in the meeting of Saulkrasti Entrepreneurs' Association with a presentation - Revitalization of Green Entrepreneurship in Saulkrasti Municipality, Development of Amendments to the Saulkrasti Municipality Development Program

15.03.2019.

Saulkrasti

Information (LV)

Presentation (LV)
An educational event "Ecosystem services and their evaluation - experience of Latvia" for representatives of Latgale region municipalities - territorial development planners 23.02.2018. Rēzekne

Agenda (LV)

Information

Presentations (LV)

Photo gallery

Dalība Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvajā padomē

28.10.2016.

Saulkrasti

Information Photo gallery


 

 

An educational event "Ecosystem services and their evaluation - experience of Latvia" (23.02.2018.)

A.Širovs  Kas ir ekosistēmas un ekosistēmu pakalpojumi? Kā un kāpēc tie novērtējami?

I.Hoņavko  Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti

I.Hoņavko  Latvijas pieredze ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un novērtēšanā

A.Peršēvica  Latvijas pieredze ekosistēmu pakalpojumu sociālekonomiskajā novērtēšanā

E.Konstantinova  Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ilgtspējīgai teritoriju pārvaldībai un plānošanai, ārvalstu prakses un Saulkrastu novada piemērs

G.Akmentiņš  Dabas aizsardzības plānu integrēšana pašvaldību teritoriju plānojumos un vietējo pašvaldību iesaistīšana un sadarbība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā

 

PRESENTATIONS (LV) - a cycle of educational events for development planners (February - March, 2020)

Kas ir ekosistēmu pakalpojumi, ekosistēmu pakalpojumu pieeja, tās attīstība un normatīvais ietvars Inga Hoņavko, Nature Conservation Agency

Ekosistēmu stāvokļa novērtēšana, ekosistēmu pakalpojumu identificēšana un nodrošinājuma kartēšana Inga Hoņavko, Nature Conservation Agency

Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības noteikšana. Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana, vērtējot aizsargājamo dabas teritoriju sociālekonomisko vērtību Aija Peršēvica, Association Baltic Coasts

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ilgtspējīgai teritoriju pārvaldībai un plānošanai, ārvalstu prakses un projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi pieredze, izstrādājot rekomendācijas dabas aizsardzības un teritoriju attī stības plānošanas dokumentiem Inga Hoņavko, Nature Conservation Agency

Ietvars un soļi ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanas procesā – pieejamie atbalsta rīki. Vispārējs ieskats LIFE Ekosistēmu pakalpojumi izstrādātās Rīkkopas ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā uzbūvē un darbības principos Aija Peršēvica, Association Baltic Coasts

Praktiskais darbs ar LIFE Ekosistēmu pakalpojumi izstrādāto Rīkkopu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā

Kā novērtēt aizsargājamo dabas teritoriju kā vienotu dabas aizsardzības vērtību un izvērtēt faktorus, kas to ietekmē? Kā plānot aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus? Gita Strode, Nature Conservation Agency

Putnu eksperta darba plānošana dabas aizsardzības plānu izstrādē Sintija Martinsone, Nature Conservation Agency

 

Toolkit for application of ecosystem services approach into planning

Event calendar

     April 2024     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.