Semināri


Projekta ieviešanas laikā tiek organizēti semināri, kas papildina dažādu mērķauditoriju zināšanas par ekosistēmu pakalpojumiem un informē par jaunākajām aktivitātēm projekta ietvaros. 

Kā semināru lektori tiek pieaicināti kompetenti vides, teritoriju plānošanas un citu nozaru pārstāvji. Semināru laikā arī tiek attīstītas diskusijas, kas risina aktuālus ekosistēmu pakalpojumu tematiku skarošus jautājumus.

Kopumā projekta laikā paredzēts noorganizēt  6 informatīvus un izglītojošus seminārus. Materiālus no jau notikušiem semināriem skatiet zemāk.

 

 

 

Projekta 4. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana - jauna pieeja teritoriju plānošanā"

07.12.2016.
Rīga, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28

Dienaskārtība

Preses relīze
Prezentācijas Foto galerija

Projekta 3. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana: metodes un prakses"

05.04.2016.
Rīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   

Dienaskārtība

Preses relīze

Prezentācijas

Foto galerija
Projekta 2. seminārs "Dabas sniegtie pakalpojumi: to nozīme un novērtēšana" 

25.08.2015.
Saulkrasti, kultūras nams "Zvejniekciems"

Dienaskārtība

Preses relīze
Prezentācijas Foto galerija

Projekta 1. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju pārvaldībā"              
26.02.2015.
Ķemeri, "Meža māja"
Dienaskārtība 

Preses relīze 

Prezentācijas

Foto galerija 

 

 

Projekta 4. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana - jauna pieeja teritoriju plānošanā"
I.Hoņavko "Projekta "LIFE EcosystemServices" mērķi, uzdevumi, rezultāti, jaunumi"
I.Hoņavko "Ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšana un biofizikālā vērtēšana projekta pilotteritorijās Jaunķemeros un Saulkrastos"
I.Rukšāne E.Zavadska "Risinājumi teritorijas attīstības un dabas aizsardzības sabalansēšanai. Saulkrastu Baltās kāpas piemērs"
Par Saulkrastu pilotteritorijas attīstības koncepciju plašāk
I.Aigare, D.Granta, I.Belasova "Dabas komponente teritoriju plānošanas procesā"
I.Jekale "Izaicinājumi teritorijas attīstības plānu izstrādē. Praktiski piemēri"
I.Arhipova "Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana"
S.Zāģere "Ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas nepieciešamība"

 

  

Projekta 3. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana: metodes un prakses"
I.Hoņavko "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti"
A.Ruskule  "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros izmantotā ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un kartēšanas pieeja"
N.Belmane "Ekosistēmu pakalpojumu indikatoru izstrādes rezultāti projektā "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi"
E.Konstantinova "Aktualitātes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē. Pasaules un Eiropas piemēri (case study)"
L.Brūniņa "Dabas aizsardzības pasākumu sociāli-ekonomiskie aspekti: metodikas un prakse"
L.Ābele "Ekosistēmu pakalpojumi: ekotehnoloģiskā perspektīva"
I.Druva-Druvaskalne "Vai visu iespējams novērtēt?"
I.Hoņavko "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" aptaujas rezultātu atspoguļojums" 

 

 

Projekta 2. seminārs "Dabas sniegtie pakalpojumi: to nozīme un novērtēšana"
A.Širovs. "Ekosistēmas un to sniegti pakalpojumi"
K.Detkova. "Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti"
E.Biseniece "Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu savstarpējā saistība"
J.Lapinskis "Piekrastes ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas ģeoloģiskie aspekti"
J.Bāra "Latvijas sabiedrības viedoklis par ekosistēmu pakalpojumiem un to izmantošanas veidi"
A.Klepers "Tūrisms un atpūta Baltijas jūras piekrastē kultūras ekosistēmu pakalpojumu kontekstā"
L.Brūniņa "Aktuālās tendences ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē"

 

 


 

Projekta 1. seminārs "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju pārvaldībā"
S.Kordule. "Projekta "LIFE EcosistemServices" mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti"
L. Brūniņa. "Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas izstrāde un aprobācija projekta pilotteritorijās - Jaunķemeros un Saulkrastos"
A.Širovs. "Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi"
G. Gabrāne. "Īss ieskats Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes-politikas platformas (IPBES) sanāksmes rezultātos"

Pasākumu kalendārs

     Oktobris 2017     
1
2345678
9101112131415
16171819 202122
23242526 272829
3031