Monitoringa ziņojumi


Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE 13 ENV/LV/000839) rīcību ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti monitoringa 1. ziņojums par Projekta ieviešanas periodu 01.06.2014. – 10.10.2016. (ZIP fails 26,3 MB)

Projekta rīcību ietekmes monitorings veikts divos virzienos:

  •  vērtējot projekta rīcību ietekmi uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti (rīcība C1);
  • vērtējot projekta rīcību sociālekonomisko ietekmi t.sk. uz pilotteritorijām un to tuvāko apkārtni - projekta piloteritorijā, projekta novada/pilsētas teritorijā un/vai reģionālā/nacionālā līmenī, kā arī uz projekta pilotteritorijās identificētajām ieinteresētajām pusēm (rīcība C2).

Šajā ziņojumā ir sniegts pirmais projekta rīcību ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti izvērtējums, kas aptver laika periodu no projekta aktīvās darbības sākuma līdz 2016.gada oktobra sākumam.

Monitoringa mērķis ir identificēt projekta ietekmi uz dažādām ekosistēmas funkcijām un identificēt izmaiņas ekosistēmas apgādes, regulācijas un kultūras pakalpojumu nodrošinājumā pilotteritorijās, kas var būt ietekmētas no projekta tiešajām vai netiešajām darbībām.

Projekta pieredze šāda specifiska uz ekosistēmu pakalpojumiem vērsta monitoringa veikšanā var būt noderīga arī citos Latvijā realizējamos projektos, kur nepieciešams izvērtēt dažādu darbību ietekmi uz ekosistēmu funkcionalitāti un spējām dažādu pakalpojumu sniegšanā.
Projekta noslēgumā tiks sagatavots atkārtots monitoringa ziņojums, kura izstrāde paredzēta 2018.gada pirmajā pusē.


 

Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE 13 ENV/LV/000839) sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa 1. ziņojums par Projekta ieviešanas periodu 01.06.2014. – 10.10.2016. (ZIP fails 4,64 MB)

Monitoringa mērķis ir veikt projekta aktivitāšu sociāli ekonomiskās ietekmes izvērtējumu sekmīgai projekta īstenošanai, kā arī izvērtēt projekta aktivitāšu identificēto sociāli ekonomisko ietekmi, lai noteiktu, kā aktivitāšu īstenošana ir sekmējusi projekta mērķu sasniegšanu.

Monitoringa 1. ziņojumā, atbilstoši izstrādātajām monitoringa vadlīnijām, ir iekļauta apkopoto datu analīze:

  • objekta apmeklētāju plūsmas apjoma izmaiņas;
  • tūrisma objekta popularitāte – neklātienes monitorings;
  •  tūrisma objekta popularitāte – klātienes monitorings;
  • Prototipa izveidošanas devums reģionālajai ekonomikai;
  • reģionālo ekonomisko rādītāju (RER) izvēles monitorings.

Vēl bez šiem augstāk minētajiem indikatoriem 1. monitoringa ziņojumā ir iekļauta arī Saulkrastu novada un to iedzīvotāju sociāli ekonomiskā analīze.

Pasākumu kalendārs

     Novembris 2019     
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25 2627282930