JAUNUMI01.04.20 0 Projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” īstenošana noslēgusies


Izstrādātas rekomendācijas un Rīkkopa ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai attīstības plānošanā.

2020. gada 31. martā noslēdzās Dabas aizsardzības pārvaldes un partnerorganizāciju īstenotais Eiropas Komisijas LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” apakšprogrammas projekts „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”.

Pirmo reizi Latvijas piekrastes ekosistēmā projekta pilotteritorijās Saulkrastos un Jaunķemeros veikta Latvijas situācijai unikāla dabas vērtību apzināšana un novērtēšana pēc ekosistēmu pakalpojumu pieejas. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas procesā izmantota Eiropas pieredze un piesaistīto Latvijas ekspertu izstrādātā metodika, kas aptver ekosistēmu pakalpojumu biofizikālo novērtēšanu un kartēšanu.

Lai noteiktu ekosistēmu pakalpojumu monetāro vērtību, veikts ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums. Iegūtās vērtības izmantotas, lai novērtētu Saulkrastu un Jaunķemeru pilotteritoriju attīstības scenāriju ieguvumus un potenciālos zaudējumus. Saulkrastu pilotteritorijā, balstoties uz novērtējuma rezultātiem, izveidota jauna vides izglītības un izziņas vieta - dabas dizaina parks „Baltā kāpa - Saulkrasti”. Parku veido izglītojoši, ilgtspējīgi un funkcionāli vides dizaina objekti, informācijas stendi, norādes un citi elementi apmeklētāju plūsmas regulēšanai un vides izglītībai.

Projekta ietvaros sagatavotas rekomendācijas teritoriju attīstības un dabas aizsardzības plānotājiem ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai plānošanā. Projekta rezultāti iestrādāti praktiski lietojamā Rīkkopā, kas ir atbalsta instruments ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai Latvijā.

Projekta rezultāti ir nozīmīgs praktisks pienesums ekosistēmu pakalpojumu pieejas attīstībai Latvijā. Balstoties uz projektā gūto pieredzi, Latvijas plānošanas un dabas aizsardzības speciālistiem tiek dota iespēja arvien plašāk praksē ieviest ilgtspējīgas attīstības un sabalansētas dabas aizsardzības plānošanu.

Aicinām iepazīties ar projekta pārskata ziņojumu.

SASNIEGTIE REZULTĀTI

1. Veikta ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu kartēšana Saulkrastu un Jaunķemeru pilotteritorijās. Izstrādāta Latvijas piekrastes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un kartēšanas metodika, izstrādāti 22 indikatori ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai.

2. Veikts ekosistēmu un to pakalpojumu novērtējums Saulkrastu un Jaunķemeru pilotteritorijās.

3. Projekta pilotteritorijās veikts ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums, kā arī izvērtēti iespējamie teritoriju attīstības scenāriji, izstrādāta metodika un atbalsta rīks.

4. Projekta pilotteritorijā Saulkrastos izveidots dabas dizaina parks „Baltā kāpa”, kurā uzstādīti vides dizaina objekti, informatīvie stendi un norādes.

5. Izstrādātas Rekomendācijas ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai teritoriju plānošanā.

6. Izstrādāta RĪKKOPA ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai plānošanas procesos, kas ietver:

  • Ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko vērtību noteikšanas moduli;
  • Apsaimniekošanas stratēģiju moduli;
  • Teritoriju plānošanas un modelēšanas moduli.

7. Izstrādātas rekomendācijas attīstības plānošanas dokumentu pilnveidei:

8. Veikts projekta rīcību ietekmes monitorings:

9. Sabiedrības vides apziņas celšanai un izglītošanai:

  • izstrādāti vides izglītības materiāli;
  • izveidotas trīs īsfilmas par ekosistēmu pakalpojumiem, to novērtēšanu un lomu pašvaldību teritoriju plānošanā;
  • notikuši pasākumi - seši semināri, četras talkas, konference un citi izglītojoši pasākumi skolām, augstskolām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un teritoriju attīstības plānotājiem;
  • sagatavotas publikācijas - gan zinātniskās publikācijas, gan publikācijas par ekosistēmu pakalpojumiem un zaļās uzņēmējdarbības labās prakses piemēriem;
  • izveidota ceļojošā balva „Ekosistēmu pakalpojumi” un
  • citi informatīvie materiāli.

Projektu „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE EcosystemServices, LIFE13 ENV/LV/000839) no 2014. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. martam ar Eiropas Komisijas LIFE+ programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu un partneru līdzfinansējumu īstenoja Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību „Baltijas krasti” un Saulkrastu novada pašvaldību.Pasākumu kalendārs

     Maijs 2024     
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.