JAUNUMI03.09.19 0 Ekosistēmu pakalpojumu pieeja teritorijas attīstības plānošanā


Uzsākta Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – attīstības programma) aktualizētās redakcijas sabiedriskā apspriešana, kas notiks līdz 2019. gada 30. septembrim.

Attīstības programmā integrēta ekosistēmu pakalpojumu pieeja (EPP). EPP palīdz īstenot tālredzīgu lēmumu pieņemšanu, kā arī sekmēt līdzsvarotu ekonomisko attīstību un dabas resursu izmantošanu. Šī pieeja analizē ieguvumus un zaudējumus no dažādu teritorijas attīstības virzienu īstenošanas, un kalpo kā plānošanas un prognozēšanas rīks. EPP mērķis ir attīstīt teritoriju maksimāli saprātīgā un dabas vidi nedegradējošā veidā.

Ar aktualizēto attīstības programmu var iepazīties ŠEIT.

Priekšlikumus iespējams izteikt elektroniski, nosūtot uz e-pastu attistiba@saulkrasti.lv, vai rakstiski, iesniedzot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā (104. kab., Raiņa iela 8, Saulkrasti).

Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizācija uzsākta ar Saulkrastu novada Domes 2017. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 5/2017§47) „Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, pamatojoties uz aktualizētiem saistītiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un MK 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aktualizēto Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam, kā arī Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam stratēģiskajām nostādnēm. Vēl jo vairāk, aktualizācija uzsākta, pamatojoties uz LIFE+ programmas "Vides politika un pārvaldība" projekta LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" mērķu īstenošanu – ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrācijas teritoriju attīstības plānošanas procesā pilotprojektu.Komentāri

Pievienot komentāru

Pasākumu kalendārs

     Jūnijs 2020     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930