15.01.16 0 Studenti līdzdarbojas vides dizaina objektu koncepcijas tapšanā Saulkrastos


2016. gada vasaras sezonas noslēgumā Saulkrastos, Baltās kāpas apkārtnē plānota neparastu vides dizaina objektu izveide. Vides dizaina objekti izglītos par saudzīgu rīcību pret vietējām dabas vērtībām, skaidros, kas ir ekosistēmu pakalpojumi, savukārt uzstādītās norādes zīmes mazinās apmeklētāju radīto ietekmi uz apkārtnes ekosistēmu. Vides dizaina objektu koncepcijas izstrādei priekšlikumus sniedz arī Latvijas augstskolu studenti. Tāpēc šī gada 14. janvārī Rīgas Tehniskā universitātes telpās notika vairāku Latvijas augstskolu studentu prezentācijas, kas ietvēra unikālas idejas Saulkrastu Baltās kāpas apkārtnes labiekārtošanai un vides dizain objektu izveidei.

Pasākuma sākuma daļā visus klātesošos uzrunāja Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, uzsverot, ka Saulkrastiem Baltās kāpas apkārtne ir īpaša un to apmeklē tūkstošiem cilvēku, tāpēc ir pozitīvi, ka ar studentu palīdzību tiek plānota aizraujoša apmeklētāju izglītošana un domāts par saudzējošu cilvēku virzīšanu cauri šim biotopam.

Pasākuma laikā prezentācijas sniedza Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedras studenti, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas studenti, kā arī Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) Dizaina nodaļas studenti.

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes studenti prezentēja savu redzējumu par vides dizaina objektu telpisko plānojumu, Baltās kāpas teritorijas izmantošanas un attīstības aspektiem. Savukārt, Latvijas Mākslas Akadēmijas studenti sniedza savu vīziju par iekļaujamajiem mākslas objektiem, informatīvajām zīmēm un dizainu.

RTU studentu ieteikumu vidū bija Baltās kāpas apkārtnes celiņu izveide bez pakāpieniem, tiltu izveide, kas sastāvētu no dažāda augstuma gaismas kubiem-saules kolektoriem, kas atrastos virs vai zem ūdens līmeņa. Tāpat studenti ieteica risinājumus celiņu iezīmēšanai un apkārtnē esošo liepu izcelšanai, izmantojot dažādus oriģinālus gaismas efektus. Studenti arīdzan prezentēja idejas Baskāju takas izbūvei, aicināja Dabas dizaina parkā ieviest koka elementus, atdarinot dzīvās dabas formas, savukārt, no teritorijā esošās tualetes izveidot kafejnīcu ar jumta terasi un riteņu, slēpju nomu.

LLU studenti rekomendēja veidot velonovietnes, kā arī ierobežot gājēju plūsmu ar apstādījumiem un informācijas stendiem. Tāpat studentu vidū radās ideja vietas, kur plaši izbradāta zemsedze, izmantot mākslas objektu izveidei un, piemēram, uz esošajiem pauguriem veidot apskates punktus, kā arī aizpildīt tās ar apstādījumiem, soliņiem un mākslas objektiem. Studenti arīdzan ieteica koriģēt apstādījumu sugu sastāvu un invazīvos stādījumus nomainot ar piemērotākiem. LLU studentu priekšlikumu vidū pavīdēja arī izteikumi izcelt Vilkaču priedi kā esošu dabīgu mākslas objektu, izmantot koku kritalas margu vietā, tā vajadzīgajā veidā organizējot apmeklētāju plūsmu, ieviest visā apkārtnē vienotu dizainu, kā arī noslodzes un postījumu punktos izvietot mākslas objektus.

Arī Latvijas Mākslas akadēmijas studentu mākslinieciskais domu lidojums bija ārkārtīgi plašs un dabas dizaina parka izveidei tika ieteiktas visdažādākās idejas – cita par citu oriģinālāka. Studentu ieteikumu vidū bija ideja ieviest universālus un daudzveidīgi izmantojamus objektus, kas ir montējami un demontējami. Studenti piedāvāja arīdzan uzstādīt binokulāru stereoskopu, kas vērstu uzmanību uz Baltās kāpas eroziju un apkārtnes dabas vērtībām.

LMA studenti vides dizaina objektu koncepciju iztēlojās kā funkcionālu platformu, kas sastāv no dažādiem celiņiem ar norāžu sistēmu, kurā atrodas gan labierīcības, gan meža namiņš. LMA studenti uzsvēra, ka vides objekta loma ir likt cilvēkam apzināties piederību dabai un iespējas saglabāt dabas vērtības. Tāpēc daži no ieteikumiem bija saistīti ar Baltās kāpas aizsardzību, piemēram, lai novirzītu cilvēku plūsmu no kāpas uz liedagu, studenti piedāvā izveidot savdabīgu mākslas objektu “Nedrupini balto kāpu – spēlējies te!”. Tas sastāvētu no piramīdas smilšu birdināšanai un smilšu ruļļa, ar kura palīdzību ikviens varētu veidot savu ierakstu smiltīs. Studentu ideju vidū bija arī ieteikums veidot objektus no zariem, kas nopīti apmeklētāju plūsmas ierobežošanai un piesaistītu cilvēkus ar savdabīgām formām. Piemēram, varētu tikt izveidota nojume no zariem, ligzda piknikam utml.

Studentu sniegtās idejas kalpos par ļoti vērtīgu informatīvu materiālu projekta pārstāvjiem, lai veiksmīgi varētu tikt sagatavota koncepcija vides dizaina objektu izveidei.

Pasākuma noslēguma daļā projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji par sniegto ieguldījumu projekta aktivitātē studentiem pasniedza suvenīrus un pateicības rakstus.

FOTO GALERIJA

Vides dizaina objektu koncepcijas tapšana notiek LIFE + programmas līdzfinansētā projekta nr. LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" jeb "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada pašvaldību. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonds.Komentāri

Pievienot komentāru

Pasākumu kalendārs

     Augusts 2019     
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031